Jiu-Jitsu
Jours Heures Lieu Âge
Mardi 17:00 - 18:00
Dojo A partir de 13 ans
Jeudi 17:30 - 18:30
Dojo A partir de 13 ans
Vendredi 16:30 - 17:30
Dojo A partir de 13 ans

Contact