The activities for this sport

Activité Jours Heures Lieu Discipline Âge
Jiu-Jitsu Mardi 17:00 - 18:00
Dojo Jiu Jitsu A partir de 13 ans
Jiu-Jitsu Jeudi 17:30 - 18:30
Dojo Jiu Jitsu A partir de 13 ans
Jiu-Jitsu Vendredi 16:30 - 17:30
Dojo Jiu Jitsu A partir de 13 ans